دستورالعمل برای ارائه عكس ديجيتالی

دستورالعمل برای ارائه عكس ديجيتالی جهت شرکت در قرعه کشی گرین کارت آمریکا

عكس ديجيتالی می بايست مطابق با مشخصات تركيب بندی و مشخصات فنی زير باشه و به يكیاز طرق زير توليد بشه:
--
گرفتن يك عكس جديد ديجيتال
--
استفاده از اسكنرديجيتالی برای اسكن كردن عكس ارائه شده
مشخصات تركيب بندی : عكس ديجيتالی ارائهشده می بايست دارای مشخصات تركيب بندی زير باشه؛ در غيراين صورت درخواست باطل شمردهميشه.
--
موقعيت سر
---1
فردی كه از او عكس گرفته شده می بايست مستقيم بهدوربين نگاه كرده باشه.
---2
سر شخص نمی بايست به بالا، پايين و يا طرفين كج شدهباشه.
---3
سر شخص می بايست در حدود 50% عكس را پوشانده باشه.
--
پسزمينه
---1
شخصی كه از او عكس گرفته شده، می بايست جلوی يك پس زمينه با رنگ روشنو خنثی باشه.
---2
پس زمينه های تيره و يا نقش دار پذيرفته نميشه.
--
تنظيمبودن لنز
---1
لنز دوربين می بايست تنظيم بوده و عكس واضح باشه.
--
مواردتزئينی
---1
عكس هايی كه در آن شخص عينك به چشم داره و يا چيزهای ديگری كه رویصورت را می گيرند، پذيرفته نميشه.
--
كلاه ها و پوشاننده های سر
---1
عكسهای متقاضيانی كه سرشان را پوشوندن يا كلاه بر سر دارن، فقط به خاطر اعتقاداتمذهبی پذيرفته می شه، حتی در اين صورت نيز نمی بايست هيچ قسمتی از صورت متقاضیپوشانده شده باشه.
---2
عكس های متقاضيانی با سرپوش های قبيله ای و يا ديگرپوشاننده هايی كه به طور مشخص ماهيت مذهبی ندارن، پذيرفته نميشه.
---3
عكسهای نظامی، هواپيمايی و يا ديگرعكس های مامورينی كه كلاه بر سر دارن، پذيرفته نميشه.
مشخصات فنی : عكس ديجيتالی ارائه شده بايست با مشخصات زير مطابقتداشته باشه، در غيراين صورت، سيستم به طور اتوماتيك فرم درخواست EDV را نمی پذيره وفرستنده را از اين امر مطلع می كنه.
--
گرفتن يك عكس ديجيتال جديد. اگر يك عكسديجيتالی جديد گرفته ميشه، می بايست خصوصيات زير را دارا باشه:
---1
قالب بندی [format] فايل تصوير:
عكس می بايست در قالب بندی JPEG ، استانداردی كه نحوهذخيره سازی تصاوير گرافيكی را به صورت فشرده در فايل روی ديسك بيان می كند،باشه.
--2
اندازه فايل تصوير:
--3
بزرگترين اندازه فايل تصوير بايست شصت ودو هزار و پانصد بايت (62.500) باشه.
--4
تفكيك پذيری [resolution] تصوير:
تعداد 320 پيكسل [طول] در 240 پيكسل [عرض[
--5
عمق رنگ [color depth] تصوير:
رنگی 24 بيت، يا رنگی 8 بيت، يا 8 بيت سياه و سفيد (8-bit grayscale ] (توجه كنيد: تصاوير منو كروم – يعنی 2 بيت كالر دپت – پذيرفته نيست.[
--
اسكن كردن يك عكس ارائه شده. قبل از اينكه يك عكس اسكن بشه، می بايست مشخصات زير راداشته باشه:
---
اندازه عكس:
2
اينچ در 2 اينچ ( 50 ميليمتردر 50 ميليمتر) مربع
--
رنگ عكس:
عكس بايست رنگی يا سياه و سفيد باشه.
عكس بايستمشخصات تركيب بندی را دارا باشه. چنانچه عكس شرايط اندازه، رنگ و مشخصات تركيب بندیرا دارا باشه، با استفاده از اسكنری با خصوصيات زير، عكس را اسكن كنين.
--
تفكيكپذيری اسكنر:
با تفكيك پذيری 150 نقطه در اينچ (dpi ) اسكن بشه.
--
قالببندی فايل تصوير:
تصوير می بايست در قالب بندی JPEG باشه.
--
اندازه فايلتصوير:
بزگترين اندازه فايل تصوير می بايست شصت و دو هزار و پانصد بايت (62.500) باشه.
--
تفكيك پذيری تصوير:
300
در 300 پيكسل
--
عمق رنگتصوير:
رنگی 24 بيت، يا رنگی 8 بيت، يا 8 بيت سياه و سفيد. (توجه كنيد: تصاويرمنوكروم – يعنی 2 بيت كالر دپت – پذيرفته نيست)

مشخصات فنی عکس :

    عکس ارسالی شما باید از دستورالعمل زیر تبعیت کند، در غیر اینصورت مورد قبول سایت اینترنتی ثبت نام گرین کارت واقع نخواهد شد.

اگر  قصد دارید عکس تازه ای بگیرید، عکس شما باید شرایط زیر را دنبال کند :

 • فرمت یا قالب فایل تصویری :         عکس ارسالی باید با فرمت JPEG باشد.
   
 • حجم فایل تصویری :                   حداکثر حجم فایل ارسالی نباید بیش از 62500بایت باشد.
   
 • رزولوشن یا تفکیک پذیری :           طول 320 و عرض 240 پیکسل
   
 • عمق تصویر :                            سیاه و سفید 8 بیت و رنگی 16 بیت

اگر قصد اسکن عکس را دارید، عکس شما باید شرایط زیر را دنبال کند :

 • رزولوشن اسکنر                       عکس با رزولوشن 150 dpi اسکن شود. 
   
 • حجم فایل تصویری :                  حداکثر حجم فایل ارسالی بیش از 62500بایت نباشد.
   
 • رزولوشن یا تفکیک پذیری :          طول 300 و عرض 300 پیکسل
   
 • عمق تصویر :                          سیاه و سفید 8 بیت و رنگی 16 بیت
 • چهره رو به دوربین و تمام چهره، بینی، شانه ها مستقیم بدوربین با حالت طبیعی، بدون خنده یا اخم و چشمها کاملاً باز و مستقیم بدوربین باشند.

 • عکس شامل هیچ قسمت زیر شانه ها نباشد.

 • عکس تکی باشد دو نفر دریک عکس نباشند

 • تازه گرفته شده باشد

موقعیت سر در عکس

 • مستقیم و چهره مستقیم رو بدوربین باشد

 • جائی از سر که با مو پوشیده شده باشد 50 درصد عکس را تشکیل دهد

 • از بالای سر تا چشمها حدود 50 درصد قسمت بالائی عکس را تشکیل دهد

 • راهنمای تصویری زیر بخوبی شما را در تهیه عکس استاندارد یاری  می کند

 

Photo Template

نمونه عکسهای صحیح گرفته شده

Well-Composed Photo #1

Well-Composed Photo #2

Well-Composed Photo #3

این عکسها درست گرفته نشده است

No Retouching

No Image Stretching

No Retouching

No Image Stretching

Pose Not Frontal

Image Not Portrait View

Pose Not Frontal

Image Not Portrait View

Head Too Small

Head Too Big

Head Too Small

Head Too Big

پشت زمینه عکس

باید سفید و بدون زمینه خاص یا شکلی باشد

غلط

پشت زمینه صاف نیست زمینه دارد

Background Not Plain

فوکوس و وضوح

غلط

  

Not In Focus

Visible/Coarse Dot Pattern

 

Resolution Too Low

عینک  و همانند آن پذیرفته نیست

 

غلط

 

Glare On Glasses

 • پوشش سر پذیرفته نیست مگر بخاطر دلایل مذهبی بشرطیکه اجزای صورت مشخص باشند.

 • باید رنگ طبیعی پوست مشخص باشد

 

غلط

رنگ نامناسب

خیلی تیره

Improper Color

Too Dark

خیلی روشن

Contrast Too High

INCORRECTنادرست

Over-Exposedنور غیر طبیعی

Shadows On Faceسایه دار

Over-Exposed

Shadows On Face

/ 2 نظر / 404 بازدید
فرزاد

واقعا خوش به حال اونایی که تازه میخوان وارد لاتری شن... چقدر مطلب (اونم به فارسی) براشون هست که میتونن کلی اطلاعاتشون رو بالا ببرن ... جا داره یه بار دیگه یه تشکر ویژه از عرفان و آیدین برای زحمتاشون بکنم

علی

سلام چرا آپديت نمی کنين